tel. 793 243 486 biuro@ocrevents.pl

BMK - Bieg Małego Komandosa - Regulamin

pamięci gen. brygady W. Potasińskiego

REGULAMIN

Bieg Małego Komandosa

 

I. CEL:
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Propagowanie wśród dzieci i ich rodziców spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu
II. ORGANIZATOR:
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad Biegiem Małego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Dowódca JW Formoza
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Biegi odbędą się w dniu 01 września 2019 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
  Start : Adventure Park Gdynia Kolibki
  Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki
 3. Harmonogram:  

godz. 9:00 – Otwarcie biura zawodów
godz. 11:00 – Start gr. I
godz. 11:20 – Start gr. II
godz.11:45 – Start gr. III
godz. 12:05 – Start gr. IV
godz. 12:30 – Start gr. V
godz. 13:00 – Dekoracja

4. Długość trasy oraz kategorie wiekowe :

 • I grupa: 3-5 – dystans 200 m bez obciążenia
 • II grupa: 5- 7 lat – dystans 700 m bez obciążenia
 • III grupa: 8-10 lat – dystans 1400 m z zasobnikiem maski gazowej
 • IV grupa: 11- 13 lat- dystans 1400 m z zasobnikiem maski gazowej
 • V grupa pow. 14 lat – dystans 2100 m z atrapą AK 47

5. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.

IV. UCZESTNICTWO:
 1. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mogą brać udział dzieci od 3 roku życia.
 2. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mają wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegach wytrzymałościowych, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową oraz uiścili opłatę.
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
V. ZGŁOSZENIA:

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2019 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 17 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości 45 zł.

Skład pakietu startowego X EDYCJI BIEGU MAŁEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Możliwość wzięcia udziału w Najtrudniejszym Biegu Terenowy w Polsce- biegu na miarę MAŁEGO Komandosa!
 • Masę darmowych zdjęć pokazujących jak walczą mali komandosi (nie gwarantujemy że na nich będą)
 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Ubezpieczenie MAŁEGO zawodnika NNW
 • Koszulkę z logotypami X edycji BMK
 • JEŚLI tylko MAŁY Komandos zdoła dobiec do mety i ukończy bieg- otrzyma PAMIĄTKOWY MEDAL X EDYCJI BMK!

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VI. KLASYFIKACJA:
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 01 września 2019 r. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI.
 2. Po zakończeniu Biegu Małego Komandosa zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:
  Puchary/NAGRODY RZECZOWE za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej dziewczynek i chłopców w każdej grupie wiekowej.
VII. UWAGI KOŃCOWE:
 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.
VIII. SKARGI I WNIOSKI:

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.

Top