tel. 600 263 500 biuro@adventurepark.pl

BMK - Bieg Małego Komandosa - Regulamin

pamięci gen. brygady W. Potasińskiego

REGULAMIN

Bieg Małego Komandosa

 

I CEL:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Propagowanie wśród dzieci i ich rodziców spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu

II ORGANIZATOR:

 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia
  058-350-50-99
 2. Honorowy Patronat nad Biegiem Małego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Dowódca JW Formoza

 

III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:

 1. Biegi odbędą się w dniu 27 sierpnia 2017 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
  Start : Adventure Park Gdynia Kolibki
  Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki

 

 1. Harmonogram:  

godz. 9:00 – Otwarcie biura zawodów
godz. 11:00 – Start gr. I
godz. 11:20 – Start gr. II

godz.11:45 – Start gr. III
godz. 12:05 – Start gr. IV

godz. 12:30 – Start gr. V
godz. 13:00 – Dekoracja

 1. Długość trasy oraz kategorie wiekowe :
 • I grupa: 3-5 – dystans 200 m bez obciążenia
 • II grupa: 5- 7 lat – dystans 700 m bez obciążenia
 • III grupa: 8-10 lat – dystans 1400 m z zasobnikiem maski gazowej
 • IV grupa: 11- 13 lat- dystans 1400 m z zasobnikiem maski gazowej
 • V grupa pow. 14 lat – dystans 2100 m z atrapą AK 47.
 1. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.

UCZESTNICTWO:

 1. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mogą brać udział dzieci od 3 roku życia.
 2. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mają wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegach wytrzymałościowych, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową oraz uiścili opłatę
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.

V ZGŁOSZENIA:

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2017 do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 14 sierpnia.

Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości 39 zł

Kwota wpisowego pokrywa również koszty:

 • ubezpieczenia NNW
 • opieki medycznej na trasie biegu

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VI KLASYFIKACJA:

 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 27 sierpnia 2017. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI
 2. Po zakończeniu Biegu Młodego Komandosa zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:
  Puchary/NAGRODY RZECZOWE za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej dziewczyn i chłopców w każdej grupie wiekowe
  • Pamiątkowe medale dla wszystkich sklasyfikowanych zawodników

VII UWAGI KOŃCOWE:

 • Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej oraz na kolbie karabinka.
 • Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 • Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie   objętych niniejszym regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

VIII. SKARGI I WNIOSKI:

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.

 

 

 

Podziel się: Share on Facebook15Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 

Top