tel. 600 263 500 biuro@adventurepark.pl

BMK - Hard Historyczny - Regulamin

pamięci gen. brygady W. Potasińskiego

REGULAMIN IX Biegu Morskiego Komandosa – Kat. Hard Historyczny

pamięci GEN.BRONI WŁODZIMIERZA POTASIŃSKIEGO

I. CEL:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 3. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych.
 4. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty wpływu z wpisowego od zawodników startujących w Biegu na rzecz Stowarzyszenia KRS FORMOZA.

II. ORGANIZATOR:

 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Żołnierze Jednostki Wojskowej FORMOZA
 3. Honorowy Patronat nad IX Biegiem Morskiego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Dowódca JW Formoza

III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:

 1. Biegi odbędą się w dniu 25 sierpnia 2018 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1

Start : Plaża w rejonie ujścia potoku Swelina Gdynia – Kolibki 25 sierpnia – sobota Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki Odległość pomiędzy bazą imprezy a linią startu wynosi 500 metrów, zakładany czas przejścia z bazy na linię startu wynosi maksymalnie 10 minut.

Harmonogram:

03.00 – otwarcie Biura Zawodów dla kat. Hard Historyczny
04.30 – odprawa kat. Hard Historyczny na linii startu – zawodnicy nr A001 – A130
04.45 – bieg kat. Hard Historyczny
18.30 – zamknięcie mety
19.00 – podsumowanie wszystkich kategorii

3. Długość trasy kat. Hard Historyczny: trasa terenowa 18 km i odcinek wodno-plażowy 3 km. Razem około 21 km. Plany przebiegu tras udostępnione zostaną w dniu startu w biurze zawodów. Przebieg trasy:

 • plaża
 • koryta potoków
 • kanały melioracyjne
 • pagórki otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • również tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk

4. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną oraz światłami chemicznymi. 5. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o trzy niezależne stopery oraz przez chipowy system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:

 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodnicy obowiązuje limit czasu wynoszący: 4,5 godziny
 3. Zawodnicy po upływie limitu czasu są zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim i zdać karabinek po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania.
 5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.
 6. Zawodnik zobowiązany jest do prawidłowego pokonania przeszkód na całej długości trasy.

V. UCZESTNICTWO:

Prawo startu w biegu kat. Hard Historyczny mają osoby, które:

 1. Do dnia 25 sierpnia 2018 roku ukończą 18 rok życia.
 2. Będą posiadały poniższe wyposażenie:
 • Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym – wyposażenie własne zawodników (dowolny mundur z długim rękawem dopuszczalne spodnie kroju „bojówki” i koszule, bluzy typu wojskowego zapinana na zamek lub guziki, nakrycie głowy, wymagane buty kroju wojskowego, trekkingowego z cholewką ponad kostkę).
 • Uczestnicy muszą być wyposażeni w plecak, który pomieści balast wydawany prze organizatora 3 x 1,5  litra płynu. Zawartość sprawdzana będzie przez sędziego na mecie.
 • Wystartują z gumową atrapą karabinka szturmowego AKM-47. Karabinek z pasem nośnym zapewni organizator, do pobrania w biurze zawodów przed biegiem. Aby zostać sklasyfikowanym zawodnik musi pokonać trasę z atrapą broni. Zakaz przytraczania i chowania karabinka do plecaka lub pod plecak.
 • Wystartują w hełmie Wojska Polskiego dostarczonego przez organizatora. Do pobrania przed biegiem w biurze zawodów.
 1. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 2. Brak wymaganego stroju spowoduje dyskwalifikację.
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 4. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. Nie jest wymagana umiejętność pływania.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 25.08.2018r. w godzinach:
 • 3:00 do 4:30 – Hard Historyczny
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 1. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 3. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI. KLASYFIKACJA:

 1. Podczas Biegu Morskiego Komandosa prowadzona będzie klasyfikacja Uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na wiek.
 2. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.
 3. Zadania specjalne to próby o charakterze fizycznym, zręcznościowym, wytrzymałościowym i psychologicznym. Nie zaliczenie próby skutkuje naliczeniem czasu karnego w wysokości 20 minut, sumowanego do czasu pokonania trasy.

VII. ZGŁOSZENIA

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2018 do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:

 • 229 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2018
 • 249 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2018
 • 269 PLN – opłata dokonana w maju, czerwcu lub lipcu 2018

Pakiet startowy zawiera:

 • opiekę medyczną na trasie biegu
 • oryginalny medal
 • gadżet bmk
 • koszulkę biegową z logotypami IX BMK
 • chip pomiaru czasu
 • napój w strefie mety
 • ciepły  posiłek
 • ubezpieczenie NNW
 • bezpłatny udział w treningach do BMK

Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną – Stowarzyszenie KRS FORMOZA. UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT MIEJSC W KATEGORIACH

 • HARD HISTORYCZNY – 120 osób

VIII. UWAGI

Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej oraz na kolbie karabinka. Na trasie niedozwolona pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy ze sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.

IX. WYNIKI I DEKORACJA

Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 25 sierpnia 2018. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI i JW. FORMOZA. Dla sklasyfikowanych pamiątkowe medale. Za zajęcie I, II, III miejsca pamiątkowe nagrody od Dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA. Każda kategoria biegowa posiada oddzielną klasyfikację.

X. SKARGI I WNIOSKI

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu. Opublikowano: 28 grudnia 2017 Organizator    

Podziel się: Share on Facebook27Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Top