tel. 793 243 486 biuro@ocrevents.pl

BMK - Team - Regulamin

pamięci gen. brygady W. Potasińskiego

REGULAMIN X Biegu Morskiego Komandosa

pamięci GEN.BRONI WŁODZIMIERZA POTASIŃSKIEGO

Kat. Team

 

I. CEL:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 3. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych.
 4. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty pływu z wpisowego od zawodników startujących w Biegu na rzecz Stowarzyszenia KRS FORMOZA.

II. ORGANIZATOR:

 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Żołnierze Jednostki Wojskowej FORMOZA
 4. Honorowy Patronat nad X Biegiem Morskiego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 • Dowódca JW Formoza

III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:

 1. Biegi odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.

Harmonogram: godz. 07.00 – otwarcie biura zawodów

godz. 09.45 – odprawa kat. Team na linii startu

godz. 10:00 – bieg kat. Team w sekcjach 4 osobowych

godz. 18.30 – zamknięcie mety

godz. 19.00 – ceremonia dekoracji

 1. Długość trasy Team: trasa terenowa 19 km i odcinek wodno-plażowy 3 km.

Razem około 22 km. Plany przebiegu tras udostępnione zostaną w dniu startu w biurze zawodów. Przebieg trasy:

 • plaża
 • koryta potoków
 • kanały melioracyjne
 • pagórki otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 1. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 2. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o chipowy system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:

 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 5 godzin
 3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania.
 5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.

V. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegu kat. Team mają osoby, które:

 1. Do dnia 30 sierpnia 2019 roku ukończą 18 rok życia.
 2. Przez kat. Team rozumie się zespół 4 osobowy, jednocześnie mogą być w tej kat. kobiety i mężczyźni.
 3. Będą posiadały poniższe wyposażenie:
 • TEAM – sekcja czteroosobowa przebiegnie trasę z atrapą moździerza (120 cm belka, waga około 20 kg, 4 uchwyty transportowe) – zapewnia organizator.
 • Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym – wyposażenie własne uczestników (dowolny mundur z długim rękawem dopuszczalne spodnie kroju „bojówki” i koszule, bluzy typu wojskowego zapinana na zamek lub guziki, nakrycie głowy, wymagane buty kroju wojskowego, trekkingowego z cholewką ponad kostkę).
 1. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydratacyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, świateł chemicznych.
 2. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 3. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu, nie jest wymagana umiejętność pływania.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 31.08.2019 r. w godzinach:
 • 07.00 do 09.30 – Team
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 2. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 4. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

VI. KLASYFIKACJA:

 1. Podczas Biegu Morskiego Komandosa kat. TEAM prowadzona będzie klasyfikacja OPEN bez podziału na wiek i płeć.
 2. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy – Team przebiega linię mety wspólnie! oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.
 3. Zadania specjalne to próby o charakterze fizycznym, zręcznościowym, wytrzymałościowym i psychologicznym. Nie zaliczenie próby skutkuje naliczeniem czasu karnego w wysokości 20 minut, sumowanego do czasu pokonania trasy.

VII. ZGŁOSZENIA

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2019 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 17 sierpnia 2019 r. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:

 • 799 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2019 r.
 • 899 PLN – opłata dokonana w marcu, kwietniu, maj 2019 r.
 • 999 PLN – opłata dokonana w czerwcu, lipcu lub sierpniu 2019 r.

Skład pakietu startowego X EDYCJI BIEGU MORSKIEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Możliwość wzięcia udziału w Najtrudniejszym Biegu Terenowy w Polsce- biegu na miarę Komandosa!
 • Masę darmowych zdjęć pokazujących Twoją walkę! (nie gwarantujemy że na nich będziesz)
 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Profesjonalne zabezpieczenie ratowników wodnych na trasie biegu
 • Ubezpieczenie zawodnika NNW
 • Numer startowy z chipem x 4
 • Miejsce w depozycie na pozostawienie rzeczy podczas trwania biegu
 • Napój izotoniczny x 4
 • Baton energetyczny x4
 • Okazjonalna naszywka z X edycji BMK x 4
 • Bluzę z logotypami X edycji BMK (kat. Hard, Hard I, Hard II, Hard X, Team) – 4 sztuki
 • JEŚLI tylko zdołacie dobiec do mety i ukończyć bieg- otrzymacie PAMIĄTKOWY MEDAL X EDYCJI BMK!
 • Dostęp do pryszniców
 • Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu  x 4
 • Złocisty gazowany napój- najlepszy na zakwasy! J x 4
 • Dodatkowo- bezpłatny udział w treningach przygotowujących do BMK
 • Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną – Stowarzyszenie KRS FORMOZA.

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT MIEJSC

 • TEAM – 40 zespołów

UWAGA!  Organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VIII. UWAGI

 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Na trasie niedozwolona jest pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji.
 3. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.

IX. WYNIKI I DEKORACJA

Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 31 sierpnia 2019 r. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI i JW. FORMOZA.

Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg przewidziane są pamiątkowe medale. Za zajęcie I, II, III miejsca pamiątkowe nagrody od Dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA.
Każda kategoria biegowa posiada oddzielną klasyfikację.

X. SKARGI I WNIOSKI

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

Opublikowano: 28.12.2018 r.

Organizator

Podziel się: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Top